ÉLŐERŐ ŐRZÉS

OBJEKTUMVÉDELEM

A különféle rendeltetésű és felépítésű rendszerek állandó vagy időszakos biztonsági személyzetet követelnek, akik személyes jelenlétükkel is biztosítják a rájuk bízott vagyont. Védelmet nyújtanak a betörések ellen és odafigyelnek a belső szabályzatok betartására.

A szigorú elvárásoknak megfelelő személyzet a sokrétű képzés, a műszaki felszereltség, valamint a biztonsági eljárások és szabályok betartásával garantáljuk az objektumvédelem magas színvonalát.

Minden biztonsági őrünket a Munka Törvényének megfelelően alkalmazunk, és erre úgy tekintünk, mint a minőségi biztonsági szolgáltatások egyik alapfeltételére.
Az ALARM SYSTEMS DOO megfelel minden nemzetközi és hazai elvárásnak a személy-, a vagyon- és az objektumvédelemben.

Minden biztonsági őr olyan kiképzésben részesült, hogy minden téren helyt tudjon állni:

  • A biztonsági őrök minden kiképzést megkaptak a biztonságos és egészséges munkavégzéshez,
  • Minden alkalmazott orvosi vizsgálaton (pszichikai és fizikai munkaképesség) vett részt,
  • Az arra illetékes biztonsági őrök tűzvédelmi szakképzésben részesültek, és rendelkeznek tűzvédelmi tanúsítvánnyal,
  • Minden alkalmazott a fémdetektorokkal történő munkához szükséges képesítéssel is rendelkezik,
  • A munkavégzés kockázata minimálisra csökkent a professzionális felelősségvállalásról szóló igazolás által,
  • Minden alkalmazott az érvényes jogi előírásoknak megfelelő képzésben részesült a magánbiztonság (tulajdon és személy) és a fizikai-technikai védelem, valamint a szigorú belső szabályok és eljárások terén.

 

Annak érdekében, hogy ügyfeleink igényeit kielégítsük, igyekszünk minél több kihívásnak megfelelni. Cégünk a fizikai és technikai biztonságszolgáltatás terén minden szakmai elvárásnak igyekszik eleget tenni.

PORTA ÉS ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLAT

A lakó- és irodaházak, valamint lakóik védelmében külön szakképesítést kell szerezniük a biztonsági őröknek. Az épületvédelem és biztonságszolgáltatást, a folyamatosan ellátó személyeknek jó kommunikációs készséggel kell rendelkezniük, valamint el kell tudniuk látni az adminisztratív feladatokat is. A porta és őrző-védő szolgálatot végző munkatársak mindig szívesen fogadják a lakókat és vendégeket, és készségesen állnak szolgálatukra.

KIVONULÓSZOLGÁLAT

Munkatársaink külön kiképzésben részesülnek, hogy fel tudjanak lépni riasztás esetén. Riasztáskor (betörés, pánik gomb, tűz), kivonulószolgálatunk munkatársai igyekeznek azonnal a veszélyeztetett területre sietni. Egy átfogó (külső és belső) állapotfelmérés után, ha szükséges, hívják az illetékes hatóságokat (MUP – Szerb belügyminisztérium, tűzoltók). Kivonulószolgálatunk a riasztás után, a törvényeknek megfelelően a bizonyítékok védelmének érdekében, biztosítja a veszélyeztetett épületet, valamint gondoskodik az elkövetők visszatartásáról, amíg a hatóságok a helyszínre nem érkeznek (MUP).

RENDEZVÉNYBIZTONSÁG

A rendezvényszervezőkkel együttműködve szakembereink a résztvevők számát, illetve a rendezvény helyszíni sajátosságait figyelembe véve végeznek egy biztonsági kockázatelemzést. Ennek alapján megállapítják a biztonsági őrök optimális létszámát garantálva, hogy az összes, biztonságilag fontos pont ellenőrzés alá kerül.

A rendezvények biztosítását szigorú biztonsági előírásoknak, valamint a sürgősségi eljárásokra vonatkozó belső szabályzatnak és munkamódszereknek megfelelően végezzük.

A rendezvényeket olyan egyenruhás őrök biztosítják, akik ilyen feladatokra irányuló elméleti és gyakorlati képzésben részesültek. A kockázatos helyzetekben gyors és hatékony beavatkozást tesz lehetővé az orvosi és tűzvédelmi egységekkel, valamint a MUP képviselőivel való állandó kapcsolat.

A nyilvános összejövetelek és rendezvények biztosítása terén, mára kimagasló helyet foglalunk el a hasonló tevékenységű cégek körében.

JÁRŐRSZOLGÁLAT

Élőerő szolgálatunk egyik legfontosabb feladata a járőrözés. A járőrszolgálatosok feladata, hogy jelenlétükkel is megelőzésképpen hassanak az épületek, a vagyon és a személyek biztonságát veszélyeztető bűncselekmények ellen.

Az előre meghatározott biztonsági pontok ellenőrzése is a járőrszolgálat feladata, csakúgy, mint az épület belső teljes biztonságának ellenőrzése, az épület zárása és nyitása, valamint az esetleges károk feltérképezése.

MEZŐŐRSÉG

A mezőőrség alapvető feladata, hogy mindennapos járőrözéssel feltérképezzék a megművelt földterületeket, biztosítsák az ültetvények védelmét, valamint megvédjék a földutakat és csatornákat. A mezőőrség egy olyan különleges szolgáltatás, amelyet az aktuális időjárási körülményektől függetlenül végzünk, a megfelelő járművek és műszaki berendezések segítségével. Minden mezőőrnek, képzésekkel és sikeresen letett vizsgákkal meg kell szereznie a szakma végzéséhez szükséges engedélyeket.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ TANUSÍTVÁNYOKKAL RENDELKEZÜNK A SZEMÉLY-, VAGYON- ÉS OBJEKTUMVÉDELEM TERÜLETÉN

+381 24 670 888