KOLIKO DNEVNO KOŠTA VAŠA BEZBEDNOST?

KOLIKO DNEVNO KOŠTA VAŠA BEZBEDNOST?

ZA SAMO

36din

OBEZBEDITE

SVOJU KUĆU, STAN, VIKENDICU, POSLOVNI PROSTOR

U sigurnim rukama

U sigurnim rukama

ALARMNI SISTEMI

24-ČASOVNI NADZOR SIGURNOSNIH SISTEMA SA INTERVENCIJOM PO DOJAVI

VIDEO NADZORNI SISTEMI

SATELITSKO PRAĆENJE VOZILA

PROJEKTOVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

KONTROLA PRISTUPA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

DETEKCIJA I ZAŠTITA OD POŽARA

FIZIČKA ZAŠTITA OBJEKATA I LICA

25 godina sigurnosti

25 godina sigurnosti

25 godina sa Vama

Mi brinemo za Vašu bezbednost

Mi brinemo za Vašu bezbednost

FIZIČKO OBEZBEĐENJE LICA I OBJEKATA

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Procena rizika, osim što je po Zakonu o privatnom obezbeđenju sastavni i obavezan deo sistema tehničke zaštite, čini prvi i nezaobilazan korak u kvalitetnoj i ekonomičnoj izradi sistema fizičke, tehničke ili fizičko-tehničke zaštite.

U planiranju sistema tehničke zaštite ne postoji univerzalno rešenje, postoji mnogo specifičnih rizika i faktora na koje je potrebno obratiti pažnju. Procena rizika za zadatak ima da prepozna ove faktore na osnovu:

  • Vrste, namene, veličine i izgleda objekta, lokacije i okruženja, građevinskih i drugih osobina objekta,
  • Kritičnih tačaka sa aspekta mogućnosti nastupanja opasnosti,
  • Vrste i broja stalnih i povremenih korisnika,
  • Režima rada i načina korišćenja objekta,
  • Opreme, predmeta i dokumenata koji će se nalaziti ili se već nalaze u objektu, nivoa rizika od njihovog oštećenja, otuđenja ili uništenja,
  • Istorije vanrednih događaja.

 

Nakon detaljnog analiziranja navedenih faktora sačinjava se procena koja će sadržati sve potencijalne rizike i opasnosti konkretnog objekta i koja će činiti osnovu za određivanje niza mera u planiranju i projektovanju sistema tehničke zaštite.

Benefiti izrade procene rizika su brojni ali će pre svega omogućiti da se na osnovu definisanja konkretnih rizika smanje troškovi nabavke nepotrebne opreme sistema tehničke zaštite ili angažovanja više radnika nego što je realna potreba i u najvećoj mogućoj meri će umanjiti posledice štetnog događaja ili vanredne situacije.

Važno je napomenuti da izradu procene rizika mogu da vrše isključivo kompanije sa licencom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Posedujemo sledeće licence:

Obratite se našem timu stručnjaka za sva dodatna pitanja i informacije.

SERTIFIKAT-ISO-14001
SERTIFIKAT-ISO-9001
EMT-Certificate
tanusitvany-hun-iso-28001
tanusitvany-hun-iso-14001
tanusitvany-hun-iso-9001
SERTIFIKAT-ISO-28001

+381 24 670 888